Βόλτα στα Θεοδώριανα... 2

Μερικές ακόμη...

Τα γύρω βουνά:


Ο δρόμος για τον καταράκτη:

και φυσικά ο καταράκτης: