Έρχεται...........


Έρχεται.. Είναι κοντά.. (καλά ας φύγει από την αποθήκη της εταιρείας πρώτα....)
Τι έχει να τραβήξει δε λέγεται ;)