Αποτυχία ενημερώσεων (Windows Update error code 80070bc9)

Τον τελευταίο καιρό είναι συχνό φαινόμενο η αποτυχία εγκατάστασης/λήψης ορισμένων ενημερώσεων με αποτέλεσμα να εμφανίζεται στο Windows update σφάλμα με κωδικό 80070bc9 (αν και μπορεί να εμφανιστεί και ο κωδικός 80071A91).
Έπειτα από πολλές δοκιμές, επανεκκινήσεις, μαγικά φίλτρα, ξόρκια και ματζούνια κατέληξα στις παρακάτω εντολές οι οποίες μπορούν να δώσουν λύση στο παραπάνω πρόβλημα.
Αρχικά τρέχουμε ένα command prompt ως διαχειριστές (κατά προτίμηση) και δίνουμε τις παρακάτω εντολές. Μετά από κάθε εντολή enter.

fsutil resource setautoreset true c:\ 


Αν οι παρακάτω εντολές δεν λειτουργήσουν σε κανονική λειτουργία, τότε μια δοκιμή σε ασφαλή λειτουργία.

C:\WINDOWS\system32>cd %SystemRoot%\System32\SMI\Store\Machine
C:\WINDOWS\System32\SMI\Store\Machine>attrib -s -h *
C:\WINDOWS\System32\SMI\Store\Machine>del *.blf
C:\WINDOWS\System32\SMI\Store\Machine>del *.regtrans-ms
C:\WINDOWS\system32\SMI\Store\Machine>cd %SystemRoot%\System32\config\TxR
C:\WINDOWS\System32\config\TxR>attrib -s -h *
C:\WINDOWS\System32\config\TxR>del /q *