Εκκλησιασμός..

Κυριακή σήμερα αν και λίγο καθυστερημένα νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να εκκλησιαστείτε και να αρχίσετε την περισσυλογή για την εβδομάδα που ξεκινά.

Γένεσις, Κεφάλαιον 1

Εν αρχήν ο Ken Thompson εν τοις Bell
Labs, εποίησε γλώσσαν B
Εν τοις ιδίοις εργαστηρίοις, ο Dennis Ritchie
εξηύρεν υπολογιστήν εγκατελειμένον, τύπου
PDP-11
Και είπεν ο Ritchie: γενηθήτω έν τω PDP-11
λειτουργικόν σύστημα πολυχρηστικόν και
πολυδιεργασιακόν. Και εκάλεσε το σύστημα
αυτό Unix

Γένεσις, Κεφάλαιον 2 


Και επειράθη ο Ritchie ίνα συγγράψει το Unix εν
γλώσσα B. Και είδεν ο Ritchie ότι ουχί καλόν.
Και είπεν ο Ritchie: ποιήσομεν γλώσσαν
απόγονον της Β, κατάλληλον δια συγγραφήν
συστήματος.
Και μετά του Brian Kernighan εποίησαν
γλώσσαν απόγονον της B, και εκάλεσαν αυτή C.
Και είδαν αυτοί ότι καλόν.

Γένεσις, Κεφάλαιον 3 


Και συνέγραψαν το Unix εν τη γλώσσα C.
Και είδον οι χρήστες ότι καλόν. Και εξελίχθη
το Unix εις σύστημα ευρείας διαδόσεως.
Και είδον πλείστοι προγραμματιστές ότι η C
ιδιαιτέρως ισχυρά εστί. Και
εχρησιμοποίησαν εις εφαρμογάς ποικίλας.

Γένεσις, κεφάλαιον 4 


Και οίκοι προγραμμάτων εποίησαν
μεταγλωττιστάς δια την C, και κάθε οίκος
προσέθετε εν αυτή χαρακτηριστικά
Και ήσαν τα χαρακτηριστικά ασύμβατα και
προγράμματα συγγραφέντα δια έναν
μεταγλωττιστή δεν επιτύγχαναν εις τον άλλον.
Και είδαν άπαντες ότι κακόν.
Και κατήλθεν άγγελος ονομαζόμενος ISO, ίνα
ορίσει πρότυπον και άπαντες συνεμορφώθησαν
προς αυτό.*το βρήκα στο artinoi.gr που με τη σειρά τους το βρήκαν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

6 comments:

Amelie είπε...

AMHN!

Ανώνυμος είπε...

hahahaha-τελειο!!

AVenGer! είπε...

Μετανοείτε αμαρτωλές, αλλάξτε λειτουργικό... (αν και με τα 7 κολάστηκα και εγώ)

Conko είπε...

+TAC EYBLOGΙΑC CAC ΔΕCΠΟΤΑ+

AVenGer! είπε...

Σκύψε τέκνον μου να σε ξομολογήσω.... :P

dR|emilz είπε...

Μεινετε πιστοι εις τας αρχας τεκνα μου.